Μπορεί το δισκίο να σπάσει στη μέση;

By
In

Ναι, το δισκίο μπορεί να σπάσει στη μέση, χωρίς να επηρεαστεί η απορρόφηση των ενεργών συστατικών του.