Συσκευασίες

GeriatiVet dog

45 δισκία

Η συσκευασία αυτή προτείνεται για σκύλους με σωματικό βάρος μέχρι 15 κιλά. Τα δισκία χορηγούνται ολόκληρα ή μισά.

GeriatiVet dog

Large breeds

45 δισκία

Η συσκευασία αυτή περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα δραστικών ουσιών και προτείνεται για σκύλους με σωματικό βάρος άνω των 15 κιλών. Τα δισκία χορηγούνται ολόκληρα ή μισά.